Leo De Ryck - Gemeentelijke Heemkundige Kring Belledaal Affligem

Gemeentelijke Heemkundige Kring Belledaal Affligem
Ga naar de inhoud
Leo De Ryck


(© Michel Verdoodt)

Op 28 maart 2018 overleed ereburger en eerste schepen van Affligem Leo De Ryck.
Hij genoot bekendheid als culturele en sportieve duizendpoot die aan de wieg stond van meer dan twintig verenigingen.
Leo De Ryck groeide op in Essene, maar verhuisde na zijn huwelijk naar de Blakmeers in Hekelgem. Hij ontpopte zich tot een sociaal geëngageerd man, die in 1982 ook in de lokale politiek stapte. CD&V kreeg er zo al snel een stemmenkanon bij. In 1994 behaalde hij zelfs 1.475 stemmen, al werd zijn partij toen wel naar de oppositiebanken verwezen. Zelf verdween hij na 2000 uit de politiek. Tijdelijk, evenwel. Want in 2012 stond hij opnieuw op de lijst en werd eerste schepen.
Leo was in het college van burgemeester en schepenen als 1ste schepen bevoegd voor wonen, senioren, toerisme en feestelijkheden.  Heel plichtsbewust nam hij zijn bevoegdheden ter harte.
Hij was onder meer ook stichter van onze Heemkring Belledaal. Andere verenigingen waar hij een inspirerende rol speelde waren de Affligemse Gidsen, het Roemeniëcomité Noroc, de wandelclub De Pajotten en de Affligemse Recreatiesporters.
Het woonbeleid met name het voorzien van sociale woningbouw lag hem nauw aan het hart.  Jarenlang was hij professioneel actief bij Providentia, de sociale woningmaatschappij waar ook Affligem deel van uitmaakt.
Hij zorgde voor een ruim aanbod in het seniorenprogramma. De senioren werden door hem aangemoedigd om deel te nemen aan sportieve activiteiten. Ook de bewoners van ons woonzorgcentrum nam hij mee op sleeptouw voor een knelpuntenwandeling met de rolstoel. Van start to walk over start to run naar start to rol.
Op voorstel van zovelen en als appreciatie voor zijn decennia lange inzet voor zijn gemeenschap werd hij verkozen tot ereburger van Affligem in november 2010. Mensen verbinden en letterlijk in beweging brengen was zijn doel.
Daarnaast was Leo een steun voor zij die het moeilijk hadden. In alle stilte bood hij hulp aan werkzoekenden, zieken, gehandicapten, eenzamen en hulpbehoevenden zonder onderscheid qua achtergrond of ideologie.
Voor onze Heemkring Belledaal blijft hij de stichter en erevoorzitter die we altijd zullen blijven gedenken.Copyright © 2019 Gemeentelijke Heemkundige Kring Belledaal Affligem
 
Bellestraat 99, 1790 Affligem
VOLG ONS OP FACEBOOK
Terug naar de inhoud