Essene - Gemeentelijke Heemkundige Kring Belledaal Affligem

Gemeentelijke Heemkundige Kring Belledaal Affligem
Ga naar de inhoud
Essene


Een dorp dat door zijn natuurschoon en bezienswaardigheden het hele jaar door tot een bezoek uitnodigt, is Essene, gelegen aan de rand van het Pajottenland. De geschiedenis van Essene werd grotendeels getekend door de configuratie van het terrein. De naam, een Keltische plaatsnaam met betekenis “nabij het water”, wijst op een nederzetting bij de Essenbeek die ontspringt bij de kerk en na samenvloeien als Overnellebeek in de Bellebeek uitmondt. Van het historisch verleden is er niet zo veel meer te zien. De borcht, waarvan de oorsprong teruggaat tot het einde van de 10de eeuw, overleefde de godsdienstoorlogen niet. De kerk, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking, ontstond als villakerk maar de Abdij Affligem verwierf in 1105 het patronaat. De kerk werd herhaaldelijk beschadigd en was na de Franse Tijd in zodanig slechte staat dat ze in 1835 werd herbouwd en vergroot waardoor ze zowel gotische als neo-classicistische kenmerken vertoont. De vierkante Westertoren is 16 meter hoog en dateert van circa 1567. Een deel van de witte zandsteen, waarmee de toren werd opgetrokken, komt van de groeve beneden de Eksterenberg. Op de uitgewerkte sluitsteen boven de barokke kerkdeur staat “anno 1664” te lezen, het jaar waarin de toren verbouwd werd. In de kerk hangt een kruisafneming van Theodoor Van Thulden (1606- 1669) leerling van Pieter-Paul Rubens. In 2012 werd het Van Peteghemorgel uit 1817 in zijn originele vorm hersteld en kreeg het zijn oorspronkelijke klank terug. De monniken van Affligem bouwden in 1149 de belangrijke Bellemolen waarvan de oudste kern van het molenhuis waarschijnlijk van de 17de eeuw dateert. Nabij de molen bouwden de monniken ook het landhuis ‘t Sluys (1731). De Luxemburgse familie Wambacq, die in 1444 al in Essene gevestigd was, bewoonde eerst het Hof ter Borcht, aanvankelijk een eigendom van de heren van Asse. In 1647 vinden we leden van de familie Wambacq op het Ankerhof. Troepen van de Franse maarschalk de Villeroy vernielden de hoeve in 1695. De verbouwing volgde in 1702 maar de Sansculotten plunderden ze andermaal duchtig. In de omgeving van de kerk vinden we de mooie Bastaertshoeve, die voor het eerst vermeld wordt in 1623, en een statig herenhuis, de vroegere pastorie uit 1758. Op een boogscheut van de kerk, tegen een heuvelrug en vlakbij de heirbaan van Asse naar de Dender, ligt het Trommelveld. Volgens sommige geschiedschrijvers bevond zich hier een legerplaats ten tijde van Caesars veldtocht. Tot de folkloristische activiteiten van Essene behoort zeker de Sint-Antoniusviering die ieder jaar grote belangstelling geniet. De viering verloopt in een typisch Pajottenlandse sfeer, haast kinderlijke vroomheid en landelijke levenslust. Traditioneel heeft deze viering plaats op zondag 17 januari zelf, of op de eerste zondag erna.

 
(© Met dank aan Toerisme Affligem)

Copyright © 2019 Gemeentelijke Heemkundige Kring Belledaal Affligem
 
Bellestraat 99, 1790 Affligem
VOLG ONS OP FACEBOOK
Terug naar de inhoud