Kinderen Philippus Van Ghete in de clinch met stiefmoeder - Gemeentelijke Heemkundige Kring Belledaal Affligem

Gemeentelijke Heemkundige Kring Belledaal Affligem
Ga naar de inhoud
Herondekt > Artikels
Kinderen Philippus Van Ghete in de clinch met stiefmoeder [1]
 
 
Als chirurgijn en barbier van de abdij behoorde Philippus zeker tot de notabelen van Hekelgem. Hij was afkomstig van Moorsel waar hij op dinsdag 14 mei 1624 was gedoopt als zoon van Adrianus en Barbara Scherrelinck. Op 25-jarige leeftijd trouwde hij met Adriana De Merchie, een dochter van Erasmus en Amalberga Verroten. Adriana was te Hekelgem gedoopt op dinsdag 29 mei 1618 te Hekelgem. Philippus en Adriana hadden 5 kinderen te Hekelgem gedoopt:
 
     
  • Joannas (Jan), gedoopt op donderdag 26 mei 1650,
  • Elisabeth, gedoopt op zondag 24 december 265. Zij overleed op woensdag 26 november 1687 in Hekelgem,
  • Petrus, gedoopt op woensdag 21 januari 1654 en overleden in 1674 te Hekelgem,
  • Andreas, gedoopt op zondag 12 september 1655,
  • Cornelia, gedoopt op donderdag 11 maart 1660.
 
Een chirurgijn was zowat de dokter van het gewone volk in de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Hij was op de eerste plaats een barbier: hij knipte de haren en schoor de baarden. Maar hij zorgde ook voor de verzorging van wonden, behandelde botbreuken, diende aderlatingen toe, bereidde zalfjes en kruidenaftreksels en gaf ook laxeermiddelen. Om chirurgijn te worden moest men enkele jaren in dienst gaan bij een erkend meester, daarna nog enkele jaren werken als gezel en dan pas kon men zelfstandig optreden. De universitair opgeleide artsen hielden zich bezig met het stellen van diagnoses en de interne geneeskunde. Hun patiënten waren de notabelen.

Philippus overleed op 53-jarige leeftijd te Hekelgem op vrijdag 4 juni 1677. Adriana stierf reeds op 51-jarige leeftijd op woensdag 4 september 1669. Drie jaar na de dood van Adriana trouwde Philippus op 16 mei 1672 te Opwijk met Joanna Blondeel. Zij kregen nog drie kinderen die ook in Hekelgem werden gedoopt:
  • Cornelia Maria, gedoopt op zaterdag 6 mei 1673.
  • Petrus Philippus, gedoopt op vrijdag 16 augustus 1675.
  • Joanna Catharina, gedoopt op woensdag 28 april 1677.
 
Drie jaar na de dood van hun vader dienden drie van zijn kinderen uit zijn eerste huwelijk, namelijk Jan, Elisabeth en Anna, een klacht in op 7 januari 1681 bij de schepenbank van Asse tegen hun stiefmoeder, Zij hadden van hun vader het huis en de inboedel geërfd, maar Joanna wou de woning niet verlaten. Zij had nu al drie jaar geprofiteerd van alle goederen die hen toekwamen. Meer zelfs, ze had al mobilaire goederen naar Vlaanderen (Opwijk?) verhuisd waar ze buiten de jurisdictie van de schepenbank van Asse waren en ze niet meer konden opgeëist worden en zij in peryckel sijn.
 
Joanna wees in haar verweerschrift erop dat haar man Philippus de laatste drie jaar voor zijn dood de cijns aan de abdij niet meer betaalde. Volgens de constumen van Ukkel waren zijn erfgenamen Jan, Elisabeth en Anna, daartoe verplicht. Jan had trouwens aan zijn vader op zijn sterfbed beloofd de achterstallige cijns te betalen. Bovendien eiste ze nu van de jongste dochter 36 ponden omdat zij ze drie jaar lang kost en inwoon had gegeven.
 
Of ze ooit tot een compromis kwamen, hebben we nog niet kunnen achterhalen.

 
[1] R. A. Leuven, schepenbank van Asse nr. 2920.

Met dank aan Ben Vermoesen & Edmond Schoon.
   
 
 
Copyright © 2019 Gemeentelijke Heemkundige Kring Belledaal Affligem
 
Bellestraat 99, 1790 Affligem
VOLG ONS OP FACEBOOK
Terug naar de inhoud