Jaarboeken - Gemeentelijke Heemkundige Kring Belledaal Affligem

Gemeentelijke Heemkundige Kring Belledaal Affligem
Ga naar de inhoud
De Jaarboeken

Hieronder een overzicht van de artikels in onze jaarboeken, allen terug te vinden in het archief van de Heemkring.

1985
 • Sanderus over Teralfene - De Leyn Wilbert
 • Ets kerk Hekelgem, 1674 - De Leyn Wilbert
 • Familiekunde theorie / praktijk - De Leyn Wilbert
 • Wat is heemschut ? - De Leyn Wilbert
 • "De Apotheek" te Hekelgem -   De Leyn Wilbert
 • Onze Affligemse windmolens - De Leyn Wilbert
 • Sint-Antoniusviering Essene -  De Leyn Wilbert
 • 100 jaar Lourdesgrot Teralfene - De Leyn Wilbert
 • Wat is heemkunde ? - Mertens René
 • Over het handweven - Van den Berghe Veerle
 • Een Hekelgemse vlag uit de Brabantse Omwenteling - De Ryck Leo
 • Hekelgem: gedenkstenen Koudenberg - De Ryck Leo
 • Hekelgem: Johannes-Franciscus Van Lierde - Dewaele Jules, Ledegen André
 • Onderwijs van de abdij in Hekelgem - Dewaele Jules
 • Ik leer mijn familie kennen - Kerstens Mia
 • Geschiedenis van de Koormaatschappij Essene - Mertens René
 • Essene: Een stukje familiegeschiedenis: Egied Leopold Van   Schuerbeeck - Nevens Frans

1986
 • Priesteropleiding nu - Callebaut Stefaan
 • Essene, volksdevotie Sint-Antonius -  De Bolle Rik
 • Bronnen voor heemschut: Chaerter van Venetië - De Leyn Wilbert
 • Molenzorg in Vlaanderen - De Leyn Wilbert
 • De zusters van Hekelgem - Dewaele Jules
 • Hekelgem: van stambomen over familiegeschiedenis naar   heemkunde: Lindenhove - Gillis Plas Hof - Plas G.
 • Abdijhoeven in en buiten de gemeente Affligem - Verleyen Wilfried   o.s.b.
 • Essene: Fanfare Pro Deo et Patria - Mertens René
 • Essene: Een oude kerkrekening uit 1818 - Mertens René
 • Priesteropleiding vroeger - Michiels Pieter
 • Watervoorziening in Affligem - Van der Schueren Laurens
 • Vijvers, moerassen en beken te Affligem - Verleysen Roland
 • Volwassenenonderwijs Essene - Mertens René
 • Hekelgemse molenballade - Van der Schueren Laurens
 • Een Teralfenaar beschrijft de gebeurtenissen te Brussel en   Antwerpen tijdens de onafhankelijkheidstrijd - Vanderstraeten Emiel
 • Hoe de abdij Affligem gedwongen werd tot het onderhouden van   struikrovers -  Verleysen Roland

1986
 • Hopboek

1987
 • Hertog Jan I van Brabant - De Ridder Paul
 • De eerste tandartsen - Matthijs Luc
 • Het Van Peteghemorgel te Essene - De Bolle Rik
 • Het straat- of marktlied - Mertens René
 • Teralfene: Entjes Piës Jefken (1889-1968) - Michiels Pieter
 • Abdijhoeven buiten Affligem - Verleyen Wilfried o.s.b.
 • De parochie Hekelgem in 1695 - Spanhove Joris
 • Hekelgem: de Kluiskapel vroeger en nu - Van der Schueren Laurens

1988
 • Het geslacht Cobbaert te Teralfene - Cobbaert William
 • Uit de oude doos: marktzangers - straatzangersliederen - De Bolle Rik
 • Teralfene: de Broederschap van de Heilige Drievuldigheid - De Leyn Wilbert
 • Teralfene: O.L.V.-ter-Nood - De Leyn Wilbert
 • Hekelgem: Treesens Sus, stroper en dorpsfiguur - De Ryck Leo
 • Het gemeentelijk onderwijs te Essene - Mertens René
 • Essene: Louis De Bruecker - Mertens René
 • Teralfene: Fernand den Boï - Michiels Pieter
 • Hekelgemse soldaten onder Napoleon - Moortgat Frans
 • Humor op school - Steppe Liliane
 • De heilige Andreas Avellinus - De Bolle Rik
 • VTB/VAB in Affligem - Van der Schueren Laurens

1989-1990
 • Essene: Neêkes de Uylenspiegel Van Esschene - De Bolle Rik
 • De Flandriens uit onze Denderstreek - De Ryck Leo
 • Jongens van Essene onder Napoleon - Mertens René
 • Teralfene: Meester Arys - Michiels Pieter
 • Voluntairen Hekelgem 1789-1791 - Spanhove Joris
 • Teralfene beschreven in 1946 - Van der Weeën Jules
 • De abdij onder Frans Bewind - Verleyen Wilfried o.s.b.

1991
 • Schilder T. Van Thulden, Schilderij O.L.V Bezoeking Essene - De Bolle Rik
 • Essene rond 1830 - Mertens René
 • Teralfene, 'De Zisters' - Michiels Pieter
 • Genealogie: De Bruecker, Essene - Van den Borre Nicole
 • Abt Jan t'Serjacobs - Verleyen Wilfried o.s.b.

1992
 • De Katholieke Gilde - De Ryck Leo

1993
 • De meidagen van 1940 - Beeckman Willy
 • Spotnamenlijst - De Bolle Rik
 • Meiden en knechten - Mertens René
 • Oorlog 14/18 in Essene - Mertens René
 • Teralfene, 'Madammeke' - Michiels Pieter
 • Oude Pinksterprocessie, Hekelgem - Roseleth Henri
 • Oorsprong en naamafleiding van Hekelgem - Roseleth Henri
 • Godvruchtige gedenktekens - Roseleth Henri
 • Leopold I te Hekelgem - Roseleth Henri
 • De galg van Boekhoutberg - Roseleth Henri
 • De Kluiskapel te Hekelgem - Roseleth Henri
 • Wederkerende geesten - Roseleth Henri
 • Uit de oude memorieboeken - Roseleth Henri
 • Middeleeuwse kastelen - Roseleth Henri
 • Abt Hendrik 13de abt Affligem - Verleyen Wilfried o.s.b.

1994
 • De Schoolstrijd in Teralfene - De Leyn Wilbert
 • René Mertens, heemkundig boegbeeld, Essene - De Ryck Leo, Mertens Lea
 • Brouwerij het Ankerhof te Essene - Mertens René
 • E.H. Henri De Vis, Hekelgem - Mertens René
 • Enkele kosters van Essene - Mertens René
 • Essene voor de fusie - Mertens René
 • Teralfene, Alfons Van den Broeck - Michiels Pieter
 • Tinneke Coppens, Essene - Michiels Pieter
 • Abdij Affligem tijdens WO I - Verleyen Wilfried o.s.b.

1995
 • Hoe laat is het? - Beeckman Willy
 • Affligem in Schotland - De Leyn Wilbert
 • Hekelgem, De nieuwe molen - De Leyn Wilbert
 • Dokters die in Essene werkten - Steppe Herman
 • Posthume hulde René Mertens, Essene - De Ryck Leo
 • Herinnering aan Jules Dewaele, Hekelgem - De Ryck Leo
 • Benoit Van Ransbeeck, Hekelgem - Michiels Pieter
 • Landelijke beroepsverenigingen in Affligem - Van Royen Harry
 • Religieuzen Affligem tot 1400 - Verleyen Wilfried o.s.b.

1996
 • Bijnamen te Essene - De Bolle Rik, De Brandt Jean
 • Teralfense bijnamen - De Kempeneer Jozef, Van    Neyghen Maria, Van Liedekerke Mark, Arys Walter, Arys Arnout
 • Bevolking Essene in 1759 - Cammermans René, De Leyn Wilbert
 • Staat van goed - De Smedt Flor, Houtman Roger
 • Geschiedenis van de massage - Schollaert An
 • Dokters die in Teralfene werkten - Steppe Herman
 • Dom Bertulfus Bloquaux, Eerste Affligemse sportpater - Verleyen Wilfried o.s.b.

1997
 • Wel de bomen (nog) niet het bos, Milieu Affligem - Beeckman Willy
 • Teralfene: het Davidsfonds, literatuur - en cultuurpromotie - Steijleman André
 • Zie ginds komt de rijksweg - Beeckman Willy
 • De wandelgang van de wegbereiders - Beeckman Willy
 • Sint-Antoniusvieringen 1982-1991 - De Bolle Rik
 • Op de bres voor ons erfgoed - De Leyn Wilbert
 • Cultuur doorgeven - De Leyn Wilbert
 • Een gezonde geest - De Ryck Leo
 • Wie schrijft - De Ryck Leo, Ledegen André
 • Een lach en een traan, toneel Prutske en Carpe Diem - De Ryck Leo, Ledegen André
 • Te kunst en te keer, Cultureel Centrum Abdij - De Ryck Leo, Ledegen André
 • Zand er over, Hekelgem - De Ryck Leo
 • Met muziek door 't leven - De Ryck Leo, Ledegen André
 • Hekelgem, De Kluiskapel - Van Grieken Wim & Eliane
 • De rode draad, Het Politieke leven 1982-1991 - Van Nieuwenhove Alfons
 • Van weeckelijkse krant - Van Royen Harry
 • Een perskijk op eten - Van Royen Harry
 • Het hart van Affligem - Verbeiren Willy
 • Opkomen voor mekaar - Verbeiren Willy
 • Jubilea vieren - Verbeiren Willy
 • Samen sterk in verenigd Affligem - Verbeiren Willy
 • Leven in de wijk - Verbeiren Willy
 • Godsdienstbeleving - Verleyen Wilfried o.s.b.

1998
 • Art Nouveau in Affligem - Beeckman Willy
 • Galgenaas te Teralfene - Wauters E.
 • Affligem in de wereld - De Ryck Leo
 • Ten Walle, Een Middeleeuwe motte, Doment, Hekelgem-Essene - Wauters E.
 • Herbergen uit de goede oude tijd - De Brandt Jean
 • De Romeinse weg Keulen-Boulogne - De Leyn Wilbert
 • Dom Floribertus De Pauw - Moortgat Frans
 • Pastoor Albert De Vogeleer, Hekelgem - Moortgat Frans
 • In memoriam E.H. Alfons Van Den Broeck, Teralfene - E.H. Ulens
 • Judocus Godefroy, chirurgijn, Hekelgem - Verleyen Wilfried o.s.b.
 • Halle en Affligem - Verleyen Wilfried o.s.b.

1999
 • De Heilige Donatus, Kerk Essene - De Bolle Rik
 • Belledaalse tussendoortjes - De Brandt Jean
 • Bert D'Haese over Hekelgem - D'Haese Bert
 • 70 jaar Davidsfonds Teralfene - Steijleman André
 • Drie graven, Affligem - Verleyen Wilfried o.s.b.

2000
 • Oratorium op Nordstrand  - Beeckman Willy, Höting Bernard

2001
 • Remi De Schrijver, Essene - De Ryck Leo
 • Persoons- en plaatsnamen Oratorium - De Leyn Wilbert
 • De eerste kasseiwegen in Hekelgem - De Schrijver Remi
 • De Harmonie St.-Cecilia, 1813-1963, Hekelgem - De Schrijver Remi
 • Uit het register de gepleegde misdaden, Hekelgem - De Schrijver Remi
 • De dreef naar de oude abdij, Hekelgem - De Schrijver Remi
 • Jozef De Doncker, Burgemeester Hekelgem - De Schrijver Remi
 • Index op gezinsboek Teralfene - Van den Brempt Bea

2002
 • De boodschap, de boodschapper en het medium, Teralfene - Beeckman Willy
 • Persoonlijke herinneringen aan WO II - Moortgat Frans
 • Toen de Tweede WO uitbrak - Vandenbranden Frans
 • Paltsgraaf Herman II, De stichting van de Abdij Affligem - Van Droogenbroeck Frans
 • Korte geschiedenis van de abdij Affligem - Verleyen Wilfried o.s.b.
 • Pestilencie: de gesel Gods - Vermoesen Ben, Van Crombrugge Myriam

2003
 • Dom Ambroos Verheul, Affligem - Teirlinck Frank
 • Benedictijnen in Noord-Transvaal - Teirlinck Frank
 • Relikwieënverering in Affligem - Verleyen Wilfried o.s.b.
 • Reliekschrijn van Maria Mediatrix, H. Wivina - Verleyen Wilfried o.s.b.
 • Refuges van de Abdij Affligem in Brussel - Verleyen Wilfried o.s.b.
 • Dom Anscharius Korstegge - Verleyen Wilfried o.s.b.
 • De Negenjarige oorlog in Affligem - Vermoesen Reinoud

2004
 • De waterstoet - Beeckman Willy
 • Een vondeling te Hekelgem in 1823 - De Schrijver Remi
 • Geschiedenis van het "Hof ten Blakmeers" - De Schrijver Remi
 • Hoe een Hollandse reporter de Hekelgemse verkiezingsstrijd   beleefde - Nicolas Edmond
 • Dom Benedikt Verschelden, abt van Affligem - Teirlinck Frank
 • Abt Gordardus Heigl - Verleyen Wilfried o.s.b.
 • Over de apotheek die er geen was, Hekelgem - Vermoesen Ben, Van Crombrugge Myriam
 • Afflligemse buitenpoorters van de ammanie Brussel - Vermoesen Ben, Van Crombrugge Myriam
 • In dienst van de Verenigde Belgische Staten - Vermoesen Ben, Van Crombrugge Myriam       

2005
 • De bezetting van de abdij Affligem - Schoon Edmond
 • Tumult aan de abdij van Affligem, halfoogst 1796 - Schoon Edmond
 • Dom Jan Goetghebuer, abt emeritus van Affligem - Teirlinck Frank
 • Dom Herman Renzel, novicenmeester te Affligem - Verleyen Wilfried o.s.b.
 • Het Cijfferboek van Frans Van Vaerenbergh - Vermoesen Ben, Van Crombrugge Myriam
 • De familie Clocheret, Hekelgem - Vermoesen Ben, Van Crombrugge Myriam
 • Hekelgem 1860 - Vermoesen Ben, Van Crombrugge Myriam

2006
 • Antonius Sanderus, leven en werk - De Leyn Wilbert, Vermoesen Ben, Van Geite Raymond
 • Settingsboek der gemeynte van Teralphene, 1796 - Schoon Edmond
 • Dom Joris Vertonghen en de missie van Noord-Transvaal - Teirlinck Frank
 • Teralfene, de kruidenierswinkel-bakkerij van Matiskes - Van Belle Lucienne
 • De Fosseel in Hekelgem - Van Geite Raymond
 • Dom Wilfried Verleyen 50 jaar priester - Vermoesen Ben, Van Crombrugge Myriam
 • Diamanten kloosterjubileum Dom Idesbald - Vermoesen Ben, Van Crombrugge Myriam
 • De familie Vandeputte en de Bellemolen - Vermoesen Ben, Van Crombrugge Myriam
 • Speurend in een kwartierstaat, Familie Clocheret, Hekelgem - Vermoesen Ben, Van Crombrugge Myriam

2007
 • Broeder Macrinien en Broeder Mardaire - Bruyland Herman
 • In memoriam Frans Moortgat - Capoen Piet en De Cort Maurits
 • De ontmanteling van de oude abdij Affligem - Schoon Edmond
 • De 2 Affligemse novicen die wijn stalen - Verleyen Wilfried o.s.b.
 • Geschiedenis van Hekelgemse parochie in het Ancien Regime - Vermoesen Ben, Van Crombrugge Myriam

2008
 • De bloemisterij Arys in Teralfene - Arys Jan-Baptist
 • Moderniteit zegen of vloek - Beeckman Willy
 • Brieven van een Hekelgemse soldaat - Bruyland Herman
 • Brooduitdeling bij uitvaarten - De Bolle Rik
 • Verkoop van kerkelijke goederen in de Affligemse deelgemeenten - Schoon Edmond
 • Dom Rik De Wit, abt en missionaris van de abdij Affligem - Teirlinck Frank
 • Beknopte levensschets van Mgr. Fulgentius Le Roy - Teirlinck Frank
 • Honderd jaar benedictijnen in Noord-Transvaal - Teirlinck Frank
 • Herinneringen aan 60 jaar terug, mijn soldatentijd - Van Den Haute Arthur
 • Vlaamse heemdag Vlaams-Brabant - Vannoppen Henri
 • Parochiezorg vanuit Affligem - Verleyen Wilfried o.s.b.
 • De parochie Hekelgem onder het Frans Bewind - Vermoesen Ben, Van Crombrugge Myriam
 • Speurend in een kwartierstraat, deel II - Vermoesen Ben, Van Crombrugge Myriam

2009
 • Over volksliekes - De Bolle Rik
 • Over watermolens en Avernelle - De Bolle Rik
 • Overzicht van de auteurs 1985-2009 - Kerstens Mia
 • Evolutie van de poststempels - Hekelgem, Ternat, Essene - Bruyland Herman
 • Kijken in de kookpotten van de kunst - Open Atelier - Beeckman Willy
 • De medailles van de hop - Onze Lieve Vrouw - Kerk Essene - Van Geite Raymond
 • Mgr. Jordanus Ballsieper (1835-1890)  - Verleyen Wilfried o.s.b.
 • Het Landboek van Teralfene, deel 1 - Vermoesen Ben, Van Crombrugge Myriam
 • Oude voornamen - Vermoesen Ben, Van Crombrugge Myriam
 • Pastoor De Cuyper en zijn strijd om de tienden (1748) - Vermoesen Ben, Van Crombrugge Myriam

2010
 • Een geschiedenis van de familie Schoon, Hekelgem - Schoon Edmond
 • Oude herbergen en uithangborden in Essene - De Bolle Rik
 • De Affligemse priester-monnik Dr.  Robert De Muynck (1900-1982) en zijn   relatie met Cyriel Verschaeve - Verleyen Wilfried o.s.b.
 • Het landboek van Teralfene (1650) deel 2 - Vermoesen Ben
 • Trage wegen - Beeckman Willy
 • De nieuwe pastorie van pastoor De Laddersous (1778), Hekelgem - Vermoesen Ben
 • Register van bevolking der gemeente Teralphene in 1830 - Van Den Haute Joseph

2011
 • Des winters als het regent (waterovelast Bellebeek) - Beeckman Willy
 • Stank voor dank ! (Rendac), Teralfene - Pp & wjba
 • Van feest tot feest in de abdij Affligem - Vermoesen Ben
 • Uit het volksleven van Essene - Pauwels Alfons
 • Uit het Hortus Deliciarum van Dom Joris Vertonghen - Vermoesen Ben
 • Memoriaal van Essene, 1861-1865 - Steppe Herman

2012
 • 950 jaar abdij Affligem in de kering

2013
 • Het parcours van de gebroeders Nevens uit Essene - Nevens Herman
 • Hekelgem, de Kluiskapel - Vermoesen Ben, Verleyen   Wilfried, Raymond Van Geite
 • De schooltuin: terug van weggeweest - Beeckman Willy
 • Een speurtocht in het verleden, Familie Schoon, Hekelgem - Schoon Edmond
 • Affligem, plus est en vous ! (Open Atelier) - De Leyn Wilbert
 • Het Patronaat Essene - De Bolle Rik
 • "Koningin der instrumenten" in ere hersteld, Van Peteghem Orgel - Essene - Beeckman Willy

2014-2015
 • Pastoor Willems van Hekelgem, pastoor Piot van Essene en pastoor Van Den Bril van Teralfene over de toestand in hun parochie tijdens   WO I - Ockeley Jaak
 • De abdij Affligem in de parochie Hekelgem… (1914-1918) - Ockeley Jaak
 • Onze gesneuvelden in beeld - De Leyn Wilbert, Kerstens Mia,   Van Liedekerke Jan
 • Twee soldaten uit de Groote Oorlog - Beeckman Willy
 • De Heilige Rochus - De Bolle Rik
 • VOR-baken te Essene - De Bolle Rik
 • Alfred Tistaert (1873-1936), een dokter en het Vlaamse   wielermilieu, Hekelgem - De Paepe Britt
 • De Sluys te Essene, buitengoed van de abdij Affligem - De Bolle Rik
 • Hekelgemse schoolfoto's als dank voor Amerikaanse voedselhulp   (1914-1918) - Bruyland Herman

2016-2017
 • Sant'Ambrogio dellla Massima - Verleyen Wilfried o.s.b
 • Als dwangarbeidster weggevoerd, Hekelgem - Beeckman Willy
 • August De Boeck, Vlaams componist en zijn verbondenheid met de   abdij Affligem - Teirlinck Frank
 • Hekelgem, beknopte geschiedenis van het Davidsfonds - Van der Schueren Laurens
 • De vroegste vermeldingen van Hekelgem - Van Stichel Wytse

  
Copyright © 2019 Gemeentelijke Heemkundige Kring Belledaal Affligem
 
Bellestraat 99, 1790 Affligem
VOLG ONS OP FACEBOOK
Terug naar de inhoud