Gemeentelijke Heemkundige Kring Belledaal Affligem

Gemeentelijke Heemkundige Kring Belledaal Affligem
Ga naar de inhoud
Heemkunde, naar het woord heem, is onderzoek naar de eigen leefomgeving. Heemkunde valt onder het immateriële culturele erfgoed en omvat alle wetenschappen op lokaal of regionaal niveau, met als doel heemkennis te vergaren. Het onderzoek kan gericht zijn op de geschiedenis, geografie, demografie, genealogie, dialectologie, toponymie, aardrijkskunde, biologie en ecologie van een woonplaats of omgeving. Heemkunde kan zich op zowel het heden als het verleden richten.
(© wikipedia)

Wij heten u van harte welkom op de website van de Gemeentelijke Heemkundige Kring Belledaal.
Als heemkundige vereniging van Affligem spitsen wij ons toe op de plaatselijke geschiedenis en volkskunde. Samen met vele vrijwilligers staat een kernteam van 7 leden in voor het verzamelen,  klasseren, inventariseren en digitaliseren van diverse stukken met betrekking tot onze Affligemse heemkunde. Elke derde donderdag van de maand (uitgezonderd juli en augustus) kan u een bezoek brengen aan onze kring waar vrijwilligers u indien gewenst bijstaan bij vragen en opzoekingswerk. Wij zijn te vinden in de kelder van de Openbare Bibliotheek Affligem, Bellestraat 99.

Veel leesplezier,

Colette, Eddy, Geert, Herman, Jan, Jo, Luc en Walter.

Copyright © 2019 Gemeentelijke Heemkundige Kring Belledaal Affligem
 
Bellestraat 99, 1790 Affligem
VOLG ONS OP FACEBOOK
Terug naar de inhoud